O firmě

Firma Bael byla založena v roce 1990. Po jejím založení byly rozvíjeny čtyři základní činnosti.

V roce 1991 začal vycházet v rámci České a Slovenské republiky, v té době neznámý odborný časopis Elektrotechnika v praxi, zaměřený na elektrotechniku, energetiku, automatizaci, regulaci a měření a elektroniku. Postupně začalo přibývat jeho příznivců a to díky tomu, že byl zaměřen více do praxe elektrotechniky než ostatní odborné časopisy. Dnes se stal prestižním a vyhledávaným odborným časopisem jak v České, tak i Slovenské republice.

Institut vzdělávání a informací, který vznikl taktéž v roce 1991 je zaměřen zejména do oblasti školení elektrotechniky a bezpečnosti práce VTZ. Pravidelně probíhá školení jednou měsíčně v Ostravě a Karviné. Z důvodu profesionálního přístupu firmy v této oblasti je naše firma žádanou i v jiných regionech republiky. Také stojí za zmínku, že institut má akreditaci ministerstva školství.

Velkou výhodou firmy je i to, že má své nakladatelství a vydavatelství zejména v odborné literatuře elektrotechnické a bezpečnosti práce. Toho využívá zejména k výuce svých posluchačů a jejich vybavení odbornou literaturou k přípravě ke zkouškám.

Prestižní akcí firmy BAEL byl na závěr roku mezinárodní elektrotechnický veletrh pod názvem ELEKTROTECHNIKA Ostrava, který se konal na výstavišti Černá Louka Ostrava.

Firma BAEL je malou, ale dynamickou firmou s dobrými vyhlídkami do budoucna.