tel.:  +420 775 556 333 bael@bael.cz

Ceník školení

CENÍK školení odborné způsobilosti v elektrotechnice dle NV 194/2022 Sb.
na osobu, platný od 1. 9. 2022 do 1 kV střídavého napětí nebo 1,5 kV stejnosměrného napětí

§ 4 – osoba poučená

(původní § 4)………………………………………………………………… 1000,- Kč

§ 6 – osoba znalá pro samostatnou činnost / elektrotechnik

(původní § 5, 6) ……………………………………………….…………… 1500,- Kč

§ 7 – osoba znalá pro řízení činnosti / vedoucí elektrotechnik

(původní § 7, 8, 10)…………………………………………..…………… 2000,- Kč

PŘÍPLATEK ZA:

HROMOSVODY ………………………………………………………….…..   400,- Kč

BEZ OMEZENÍ NAPĚTÍ ..………………………………………….………   600,- Kč

-OMEZENO do 35 kV ………………………………………………….…… 400,- Kč

– OMEZENO do 230 kV …………………………..…………………..….   500,- Kč

ZAŘÍZENÍ V OBJEKTECH S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU …………  400,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%

Minimální délka požadované odborné praxe:

§ 6 pro osoby bez elektrotechnické praxe – práce pod dohledem osoby znalé s praxí minimálně 2 roky pod dobu nejméně 1 roku

§ 7 a) 2 roky pro rozsah označený jako E2A a E3A (do 1000V st a 1500V ss, hromosvod)

b) 3 roky pro rozsah označený jako E1A, E2B a E3B (vn,  do 1000V st a 1500 ss + výbušná zařízení, do 1000V st a 1500 ss + výbušná zařízení + hromosvod)

c) 4 roky pro rozsah označení jako E1B ( vn včetně výbušných zařízení)

Z minimální délky odborné praxe musí být absolvována praxe na el. zařízení příslušného druhu a napětí v trvání nejméně 1 roku.